MVO Meet & Greet bij Westplas, duurzaamste school van Aalsmeer

Op 30 september 2019 stond MVO Meet & Greet in het teken van de ‘P’ van People. Daarvoor waren we te gast bij Wellantcollege Westplas Mavo in Aalsmeer, vanaf het allereerste uur lid van het MVO Platform Aalsmeer. Niet zo gek, want de school is een vernieuwende vmbo waar maatschappelijk verantwoord denken en ondernemen hoog in het vaandel staan. Met de Business Klas van de Westplas was de link naar het bedrijfsleven snel gemaakt. Dus was de centrale vraag die tijdens deze weer goed bezochte MVO Meet & Greet voorlag: wat hebben onderwijs en bedrijfsleven elkaar te bieden op gebied van duurzaam ondernemen?

Duurzaamheid bij Wellantcollege Westplas Mavo
Vestigingsmanager Peter Lievaart ging in op de drijfveren van een onderwijsinstelling om in alle haarvaten duurzaam te willen zijn. “Leerlingen zijn de consumenten en beslissers van morgen”, zo Peter Lievaart, “en voor hen is het normaal om oog te hebben voor de effecten van massaconsumptie en massaproductie op de samenleving. Dus moeten niet zij maar wij als docenten en schoolleiding transformeren om hen gereed te stomen voor een duurzame toekomst.”  Van een vrij gesloten organisatie heeft de Westplas zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een onderwijsinstelling die focust op internationalisering, ondernemerschap en duurzaamheid. Dat maakte dat niet alleen de leerlingen, maar ook de school steeds opener en ondernemender werd. De introductie van de Business Klas in 2013 bracht bij de Westplas een sneeuwbaleffect teweeg. Duurzaam ondernemen is de norm. En die norm werd consequent doorgevoerd in de totale bedrijfsvoering. En ook hier blijkt het hoge ambitieniveau van Wellantcollege Westplas Mavo. Alleen duurzaam denken en doen is niet voldoende. Je  moet je resultaten ook meetbaar en aantoonbaar kunnen maken. Daarbij kwam de systematiek van het internationale keurmerk Eco-Schools uitstekend van pas.

Eco-Schools
Roel Opbroek van Eco-Schools Nederland gaf vervolgens uitleg over de aanpak. Eco-Schools is geen lespakket maar een leidraad voor een aanpak.  De hele school groeit mee. Duurzaamheid wordt zo ‘normaal’.  Door leerlingen bewust te maken van de problematiek rondom tien milieuthema’s daagt de werkwijze van Eco-Schools de leerlingen en docenten uit tot gedragsverandering en de schoolorganisatie tot het nemen van fysieke maatregelen in en om het schoolgebouw. Het is dus vooral een project van en voor de leerlingen. Aanjagers zijn de kanjers in het Eco-Team. De leerlingen Femke en Senne gaven voorbeelden van wat er bij de Westplas veranderde. Er kwam bijvoorbeeld een drinkwatertappunt en iedere leerling en leerkracht kreeg een dopper. Dat bespaart tonnen plastic per jaar en water is veel gezonder dan frisdrank. Er zitten watersensoren op de kranen in de toiletten, overal is LED-verlichting, vaak met bewegingssensoren, afval wordt gescheiden, PC’s en digitale schoolborden gaan niet op standby maar uit, buiten zijn er gezellige zitjes gemaakt door de leerlingen, er komen zonnepanelen en een buitenleslokaal en het schoolplein krijgt nog een groene metamorfose. En natuurlijk zijn school en buitenruimte rookvrij.

Wellant College Westplas Mavo was de eerste school in Aalsmeer die de groene vlag van Eco-Schools mocht voeren, de hoogste onderscheiding en hét bewijs dat aan alle criteria wordt voldaan. Recent werd na een uitgebreide externe inspectie de groene vlag voor de tweede keer uitgereikt. Iets om bijzonder trots op te zijn! Zusje Wellantcollege De Groenstrook heeft inmiddels zijn eerste groene vlag in de wacht gesleept. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Business Klas
De introductie in 2013 van de vakoverstijgende Business Klas  was de drijvende motor voor de transitie van de Westplas naar een duurzame onderwijsinstelling. Docent Economie Ronald Pordon was er vanaf het eerste moment bij:  “Leerlingen maken kennis met de beginselen van ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het blijft niet bij theorie. Het geleerde wordt gelijk in de praktijk gebracht. De begeleiders hebben geen rol als docent maar meer als coach of adviseur.” De leerlingen gaan echt ondernemen met een lening van aandeelhouders, een echte bankrekening en een officiële boekhouding. Learning by doing! Ook komen er geregeld gastsprekers uit het bedrijfsleven langs en gaan ze op bedrijfsbezoek.

Ook voor de gasten van de MVO Meet & Greet bleef het die middag niet bij theorie. In vier groepen werden de ondernemers door leerlingen meegenomen op een tour door de school en het buitenterrein. Niets bleef onbesproken en  met legio voorbeelden lieten Nikki, Roos, Mila en Senne zien hoe duurzaamheid bij de Westplas wordt ingevuld.

Westplas meets Malawi
Bijzonder vermeldenswaardig is het project Westplas meets Malawi, onderdeel van het internationaliserings- en burgerschapstraject. In februari deed de Westplas mee aan een uitwisselingsproject van Stichting Edukans en reisden docent Dorine Ros samen met leerlingen Jade (vierde klas) en Jonas (tweede) af naar een school in Malawi. Hun doel was om daar te helpen met beter onderwijs de kansen van kinderen op een goede toekomst te vergroten. “Het project is ontstaan uit onze themaweek Gezond Verstand,” legt aardrijkskundedocent Dorine Ros uit. “We willen leerlingen bewust maken van de wereld. Ze moeten verder kijken dan alleen Aalsmeer. En wij kunnen op onze beurt weer meehelpen met kennis en sponsoring in zo’n arm land als Malawi.” De video die de leerlingen in Malawi maakten en hun verhalen maakten diepe indruk op de aanwezige ondernemers.

Duurzaamheidsmonitor Aalsmeerse economie
Bij de alcoholvrije borrel met duurzame hapjes werd nagepraat over wat onderwijs en bedrijfsleven elkaar te bieden hebben en van elkaar nodig hebben om de transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen versnellen. De concrete vraag van de Westplas was: stageplaatsen. En bedrijven die hun deuren willen openzetten voor de leerlingen om te kunnen zien hoe duurzaam ondernemen in het ‘echt’ vorm krijgt. Maar ook om bedrijven met kritische vragen uit hun normale denkpatronen te halen. De eerste matches werden gelijk gemaakt. En ook kreeg het plan van het MVO Platform Aalsmeer voor een Aalsmeerse duurzaamheidsmonitor vaste vormen: met de systematiek van Eco-Schools de leerlingen van de Westplas in bedrijven laten peilen hoe het staat met duurzaam ondernemen en hoe groen de Aalsmeerse economie is.

Mede dank zij de perfecte organisatie en de sterke inhoudelijke focus op duurzaam ondernemen was het was een bijzonder geslaagde MVO Meet & Greet waarvoor wij Wellantcollege Westplas Mavo en in het bijzondere de leerlingen bijzonder dankbaar zijn.

Zie ook:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

75 − = 67