People

Alle mensen die in aanraking komen met uw organisatie zijn hierbij van belang. Dus consumenten, afnemers, leveranciers, medewerkers en de maatschappij als geheel. Op welke manier komt u tegemoet aan de behoeften van mensen en hoe behandelt uw organisatie hun belangen?Denk hierbij aan gezondheid, veiligheid, scholing, arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden en mensenrechten.Voor People gaat het om de volgende indicatoren: werkgelegenheid, verhouding werkgever-werknemer, gezondheid en veiligheid, opleiding, onderwijs, aard en organisatie van werk, diversiteit en kansen, mensenrechten: strategie en beheer, Verbod op discriminatie, vrijheid van vereniging en CAO, uitbanning kinderarbeid, preventie van gedwongen en verplichte arbeid, beveiligingsbeleid, rechten van inheemse bevolking, ongewenste effecten op gemeenschap, corruptie, publiek beleid, concurrentie belemmerend gedrag, naleving, gezondheid en veiligheid van consumenten, etikettering van producten en diensten, marketing communicatie, privacy van klanten, naleving.

<terug>