MVO Monitor Aalsmeer

Kick-off MVO Monitor 25 oktober 2022

MVO Monitor Aalsmeer van start

Dinsdag 25 oktober jongstleden werd de Raadszaal in het gemeentehuis van Aalsmeer gevuld met 70 leerlingen van de Businessklas van Yuverta mavo Aalsmeer. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst namen zij een bijzondere opdracht in ontvangst:  uitvoeren van het onderzoek onder Aalsmeerse bedrijven voor de jaarlijkse MVO Monitor Aalsmeer. Daarmee brengen de Yuverta leerlingen in kaart hoe ver de Aalsmeerse economie is met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doel van de MVO Monitor Aalsmeer is om de vergroening van de Aalsmeerse economie te kunnen volgen en stimuleren. De monitor is ontwikkeld door het MVO Platform Aalsmeer en Yuverta mavo Aalsmeer. Elk schooljaar zal een nieuwe lichting leerlingen bij een groot aantal bedrijven op bezoek gaan om – gewapend met Ipads en de speciaal voor hen aangepaste app SmartTrackers – ondernemers het hemd van het lijf te vragen over hoe het staat met bijvoorbeeld energie- en brandstofverbruik, afvalscheiding, maar ook hoe het bedrijf het grondstoffenverbruik terugdringt, of mensen met een arbeidshandicap er een kans krijgen, of medewerkers onder werktijd vrijwilligerswerk doen, of het bedrijf lokale verenigingen sponsort enzovoorts.

Het MVO Platform Aalsmeer gaat de resultaten vervolgens geanonimiseerd op branche- en gemeenteniveau ‘optellen’ en analyseren. Zo ontstaat door de jaren heen een uniek beeld van de ontwikkelingen van de Aalsmeerse economie rond MVO en waar de uitdagingen liggen.

Doet jouw bedrijf ook mee?

Wil je met jouw bedrijf meedoen aan de MVO Monitor Aalsmeer 2022? Meld je dan hier zo snel mogelijk aan. De gesprekken op locatie met de leerlingen van Yuverta mavo Aalsmeer vinden plaats in de weken 46, 47 en 48.

Tijdens een interview van een uur zoomen de leerlingen in op actuele thema’s rond People, Planet en Prosperity en brengen de CO2 voetafdruk van het bedrijf in kaart. Dat doen ze heel handig met het softwarepakket SmartTracker. Elk bezocht bedrijf krijgt een eigen rapport met analyses, bevindingen en aanbevelingen. Dat wordt uiteraard verder met niemand gedeeld!

Deelname aan de MVO Monitor Aalsmeer is gratis. Het kost wel een uurtje voor het interview met de leerlingen plus wat voorbereidingstijd voor het verzamelen van gegevens over jullie energie- en brandstofverbruik en afvalproductie. Jullie krijgen er waardevolle informatie voor terug over de CO2 voetafdruk van het bedrijf en hoe jullie vorderen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan helpen de eigen MVO doelen te stellen of aan te scherpen en concrete maatregelen te formuleren. En zo helpen jullie de leerlingen van Yuverta mavo Aalsmeer met het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden.

De logo’s van alle deelnemende bedrijven vermelden we bovendien graag op onze website, dus het levert jullie ook nog extra publiciteit op.

Lees hier het verslag van de ochtend in het gemeentehuis met de uitreiking van de opdracht voor de MVO Monitor Aalsmeer door het MVO Platform Aalsmeer aan Yuverta mavo.

Partners MVO Monitor Aalsmeer