MVO Masterclass ‘aan de slag met energiereductie’

Wanneer       : september 2021
Tijd                 :  08:00 uur tot 12:00 uur (inclusief ontbijt)
Waar              :  volgt
Kosten           : nog niet bekend

Het MVO Platform Aalsmeer kan naar verwachting in september 2021 eindelijk de langverwachte Masterclass Aan de slag met energiereductie organiseren. Deze intensieve training is bedoeld voor bedrijven en organisaties die hun duurzaamheidsambities willen omzetten in concrete, verantwoorde en haalbare maatregelen. De  training wordt gegeven door deskundigen met veel praktijkervaring.

Tijdens de training krijg je, naast theoretische inzichten, vooral praktische handvatten om het energieverbruik van jouw bedrijf in kaart te brengen. Je gaat met andere deelnemers op zoek naar mogelijkheden om minder energie te verbruiken en hernieuwbare energie te gebruiken. Voor elk bedrijf ligt dat weer anders. Natuurlijk begin je met laaghangend fruit. Snel in te voeren, snel terug te verdienen. Soms ligt het voor de hand, bijvoorbeeld je gebouw(en) isoleren of zonnepanelen plaatsen. Soms vereist het out of the box denken, bijvoorbeeld door je productieproces of productdesign aan te passen, andere grondstoffen te gebruiken of anders om te gaan met mobiliteit. Je plukt de vruchten van de ervaringen van andere deelnemers en laat je door hen en door vele praktijkvoorbeelden inspireren. Tijdens de training rijken we je een even efficiënte als effectieve tool aan om jouw plan vooraf op energiereductie én bedrijfsresultaat door te rekenen,  prioriteiten te stellen en bij de uitvoering voortdurend te kunnen monitoren of je op koers ligt.

Je gaat naar huis met de contouren van een energiereductieplan voor jouw bedrijf of organisatie, met de tools die je helpen het plan verder uit te werken. Voor wie daar behoefte aan heeft, bieden we later dit jaar de gelegenheid een verdiepingssessie te volgen.

Voor wie is de training bedoeld?
Jouw bedrijf heeft de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Aan de motivatie ligt het dus niet, maar hoe pak je dat aan? Waar doe je goed aan als bedrijf? Wat is verantwoord en haalbaar? De training Aan de slag met energiereductie rijkt je de handvatten aan waarmee je voor jouw bedrijf een concreet werkbaar energiereductieplan opstelt. Met korte termijn successen en een heldere marsroute voor de lange termijn.

Energieambitie bedrijven
“De Nederlandse industrie moet en wil een belangrijk motorblok zijn voor de omvorming naar een duurzame en circulaire economie”, zo is te lezen in het Klimaatakkoord. Ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maar wat betekent dat voor individuele bedrijven? Niet vele bedrijven formuleren hun eigen bestaansrecht in termen van mondiale of nationale klimaatdoelstellingen. Wat wel werkt is een heldere visie op duurzaam en circulair ondernemen voor jouw bedrijf. Daarmee creëer je kansen om het bedrijfsresultaat te verbeteren, met innovatie je concurrentiepositie te versterken en je bedrijf aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. Als je het vanuit dat perspectief bekijkt, wordt moeten willen. En daarin ligt de sleutel tot succes. Het mes snijdt aan twee kanten: duurzaam en circulair ondernemen leidt zo tot continuïteit op lange termijn én levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, oftewel een mooie leefbare wereld voor toekomstige generaties.

MVO Platform Aalsmeer
In het MVO Platform Aalsmeer helpen bedrijven elkaar om de stap naar duurzaam ondernemen te zetten. Onafhankelijk en op non-profit basis. Om de drempel zo laag mogelijk te houden en ook kleine bedrijven in staat te stellen om deel te nemen, bieden wij trainingen en ander activiteiten voor ondernemers tegen minimale kosten of zelfs gratis aan. Dat kunnen we doen dank zij bijdragen uit fondsen en sponsoring door Aalsmeerse koplopers.