MVO Blog

In deze blog geven we praktische handvatten, laten we ondernemers aan het woord over hun zoektocht naar duurzaam ondernemen en bespreken we innovaties, onderzoek en ander bruikbaar nieuws.

Door: Ulla Eurich
Aalsmeer, 20 augustus 2021

Groene doorstart na corona
Verduurzaming staat volop in de spotlights als cruciaal onderdeel van de weg uit de economische crisis. De wereldwijde pandemie had een groot effect op de economie en voor vele bedrijven was het puur een kwestie van overleven. In zulke tijden – waarin omzet en rendement op korte termijn onder druk staan – sneeuwt de langere termijn vaak onder. Tegelijkertijd legt de crisis haarscherp bloot dat de roofbouw die we op de aarde plegen, niet langer houdbaar is.

De crisis heeft vele bedrijven getriggerd om na te denken over wat echt belangrijk is en wat de kernwaarden van het bedrijf zijn voor de lange termijn. En verduurzaming is dan geen extra taak die van de overheid moet, maar kan als hefboom werken om je korte termijn rendement te verbeteren én om je lange termijn doelen te halen. Denk bijvoorbeeld aan energie- en dus kostenbesparing, gebruikte grondstoffen herbruikbaar maken, een groen imago krijgen en daardoor klanten aan je binden en aantrekkelijker worden op een krappe arbeidsmarkt.

Gaandeweg kom je dilemma’s tegen, regelgeving, investeringsbehoefte, capaciteitsproblemen. Veel met andere ondernemers praten helpt je om een goede balans te vinden tussen bedrijfseconomische overwegingen, juridische kaders en ethische waarden. Voor je groene doorstart na corona.

Tijdens de MVO Meet & Greet op 30 augustus 2021 staat het thema 'Groene doorstart na corona' centraal. Haal je duurzaamheidsplannen uit de lockdown ijskast en ga tijdens de MVO Meet & Greet 'Groene doorstart na corona' in gesprek met andere ondernemers over hoe verduurzaming je kan helpen bij een krachtig herstel. Kijk hier voor info en inschrijven.

Lees verder