Circulaire Economie

In een circulaire economie is er geen afval meer want afval is grondstof  voor nieuwe producten. Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering van hun plannen. Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven vanaf woensdag 13 februari 2019 de handen ineen. Dit gebeurt met het Versnellingshuis Nederland circulair!

Het Versnellingshuis Nederland circulair! moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken. Dit nieuwe huis is een loket waar circulaire ondernemers, financiers en de overheid om tafel kunnen zitten om samen circulaire projecten te realiseren. En werken ze aan concrete doorbraakprojecten, zoals een proeffabriek voor de chemische recycling van plastic en een fabriek voor recycling van textiel.

Als partner van het MVO Platform Aalsmeer verzorgde Freek van Eijk, directeur van Nederland circulair! in november 2018 de workshop Circulaire Economie tijdens de Dag van de Ondernemer. Geregeld organiseren wij samen met Nederland Circulair kennissessies en  netwerkbijeenkomsten om verder met de Aalsmeerse ondernemers te verkennen hoe zij de kansen om circulair te  ondernemen kunnen benutten. Zodat ook de Aalsmeerse economie zo snel mogelijk circulair wordt.

MAAR WAT IS DE CIRCULAIRE ECONOMIE?
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Bekijk hier de video ‘Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie’ van de Ellen MacArthur Foundation

ZO WERKT HET
Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Het systeem is dus ecologisch en economisch gezien ‘restauratief’.

HET ROER OM
Voor een circulaire economie moet het roer om, maar wel binnen de context van de huidige realiteit. Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de circulaire economie? Kijk voor meer informatie op de websites van MVO Nederland en Nederland Circulair! 

 

Voor deze pagina is gebruik gemaakt van informatie van MVO Nederland.