Geslaagde MVO Meet & Greet bij The Beach

Eindelijk is het weer mogelijk met een grotere groep mensen bij elkaar te komen. Het MVO Platform Aalsmeer greep de koe bij de horens en bracht op 30 augustus jongstleden met de hulp van Nieuw Ondernemend Aalsmeer en Aalsmeer Lokaal, ondernemers bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst volgens de inmiddels bekende formule MVO Meet & Greet. Het centrale thema was deze keer heel toepasselijk ‘Groene doorstart na corona’. Zo werd het in The Beach een drukbezochte inspirerende middag die werd afgesloten met een smakelijke ondernemersbarbecue waarbij werd doorgepraat en genetwerkt. Door de ongedwongen sfeer was er eindelijk weer gelegenheid om met collega-ondernemers te sparren, waardevolle informatie en suggesties met elkaar te delen en elkaar te motiveren en inspireren door praktijkvoorbeelden die wérken.

Verduurzaming staat volop in de spotlights en is een cruciaal onderdeel van de weg uit de coronacrisis. De wereldwijde pandemie trok en trekt misschien nog steeds een zware wissel op bedrijven en voor velen was het puur een kwestie van overleven. Plannen om te investeren in duurzame innovaties gingen noodgedwongen de ijskast in. Tegelijkertijd legde corona haarfijn bloot dat de roofbouw die ook bedrijven op de aarde plegen, niet langer houdbaar is. Corona hebben we dan wellicht straks in bedwang, voor het bestrijden van de klimaatcrisis moeten er nog vele schepjes bovenop. Dan gaat het om stoppen met het uitputten van de aarde, stoppen met de uitstoot van broeikasgassen, stikstof en fijnstof en een veel sterkere verbondenheid met de samenleving. Kortom: van winst maken naar je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

De coronacrisis heeft bedrijven getriggerd om na te denken over wat echt belangrijk is. Een slimme ondernemer ziet dat duurzaam ondernemen geen extra taak is die van de overheid moet, maar als hefboom kan dienen om het bedrijf sterker en succesvoller te maken. Vele bedrijven – ook in Aalsmeer – laten dat zien. De hamvraag is “hoe dan?”. Daarbij schiet het MVO Platform Aalsmeer te hulp, een platform zonder winstoogmerk van en voor lokale ondernemers die elkaar inspireren, ervaring en kennis uitwisselen en elkaar op weg helpen met duurzaam ondernemen.

Tijdens de MVO Meet & Greet op 30 augustus jongstleden in The Beach gingen de aanwezige ondernemers onder leiding van medeoprichter van het MVO Platform Aalsmeer, Ulla Eurich met elkaar in gesprek. Zij deelden met elkaar hoe het hen was vergaan tijdens corona, en hun ervaringen, successen, plannen en uitdagingen rond duurzaam ondernemen. De aftrap werd gegeven door Arthur Wingelaar, bedrijfsleider van gastbedrijf The Beach. Hij gaf een inkijkje in de inspanningen en uitdagingen van deze indoor strandlocatie. Gehuisvest in het 100 jaar oude voormalige veilinggebouw Bloemenlust en met een breed pallet aan activiteiten - indoor sport, zalencentrum, events, horeca - is een duurzame bedrijfsvoering een flinke uitdaging. Toch lukte het om energiebesparende maatregelen te treffen, in het restaurant met duurzame producten te werken, afval te scheiden, maar vooral ook op sociaal gebied verantwoordelijkheid te nemen met een personeelsbeleid waarbij de grotendeels jonge medewerkers alle kansen krijgen zich te ontwikkelen en out of the box mee te denken.

Door alle aanwezige berdrijven werd tijdens corona veel energie gestoken in het gezond houden en behouden van medewerkers. Samen met hen werden creatieve oplossingen bedacht en menig ondernemer gooide het roer om. Er waren vele verschillende sectoren vertegenwoordigd en zo ontstond een divers beeld van de vele duurzame initiatieven van de Aalsmeerse bedrijven. Een modezaak die het pand tijdens de verbouwing in coronatijd helemaal ging isoleren, zonnepanelen op het dak legde en op zoek ging naar leveranciers van kleding die serieus oog hebben voor mens en milieu. Een danseres die de switch naar energieadviseur maakte. Een bedrijf dat schoonmaakmiddelen in tabletvorm en in herbruikbare plasticvrije verpakkingen op de markt brengt, een makelaar in financiering van duurzame maatregelen. De voorbeelden hoe met duurzaamheid kosten kunnen worden bespaard of een nieuw verdienmodel kan ontstaan, waren legio. Voor een groene doorstart na corona.

Maar ook dilemma’s kwamen aan het licht. Bijvoorbeeld rond regelgeving, mega bureaucratische subsidieregelingen, capaciteitsproblemen, gebrek aan investeringsbereidheid bij financiers en behoefte aan onafhankelijk advies in het woud van aanbieders. Tijd dus voor het ideëel ingestoken MVO Platform Aalsmeer om het taakveld te verbreden van het bieden van een netwerk naar kennisoverdracht. Veel met andere ondernemers praten helpt om geïnspireerd te raken en ideeën op te doen. Maar dan is verdieping wenselijk, bijvoorbeeld via workshops, lezingen en dergelijke, nodig om in het totale pakket aan maatregelen een goede balans te kunnen vinden in bedrijfseconomische en ecologische doelen en ethische waarden.

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd. Daarbij neemt een bedrijf verantwoordelijkheid voor de impact van het bedrijf op de aarde en op de samenleving. Het gaat dus niet langer om winst maken op korte termijn, maar om maatschappelijke waarde creëren op lange termijn. Dat klinkt ingewikkeld, maar is het eigenlijk niet. Denk bijvoorbeeld aan minder energie verbruiken, zelf energie opwekken, elektrisch rijden (ook bestelbusjes en vrachtwagens), zuinig omgaan met grondstoffen, producten herbruikbaar maken, afval scheiden, maar ook: een divers personeelsbestand waarbij iedereen in het bedrijf gelijke kansen heeft, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En zeker ook eerlijke handel: zaken doen met bedrijven die boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs betalen zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Een bezoek aan de netwerkbijeenkomsten van het MVO Platform Aalsmeer en aansluiten bij de grootste duurzame ondernemerscommunity van Aalsmeer is goed bestede tijd.