Profit

Om voor uw organisatie bestaansrecht te garanderen is het maken van winst een groot onderdeel van uw bedrijfsvoering. Hiermee draagt u zorg voor continuïteit en ontwikkeling van uw organisatie. In het kader van MVO gaat winst niet alleen over wat er aan het einde van de rit onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit en reputatie. Voor Profit gaat het om de volgende indicatoren: directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, positieve bijdrage aan locale economie en bedrijvigheid, bijdrage aan het economisch systeem.

<terug>