Planet

Welke milieueffecten veroorzaakt uw organisatie? En hoe gaat uw organisatie hier mee om? De gevolgen van uw productieproces, de materialen die worden gebruikt en de effecten hiervan op de lucht, het water, de bodem en biodiversiteit zijn aandachtspunten.Voor Planet gaat het om de volgende indicatoren: grondstoffen, energie, water, biodiversiteit, uitstoot, afvalwater en afvalstoffen, producten en diensten, naleving, transport.

<terug>