Over MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat jouw onderneming verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de ondernemingsactiviteiten op het gebied van ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. De organisatie legt daarover verantwoording af en gaat in gesprek met belanghebbenden. De drie P’s, People, Planet en Profit, staan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. De uitdaging is om alle maatregelen op het gebied van de drie P's met elkaar in balans te brengen.

De op deze pagina getoonde informatie is afkomstig van MVO Nederland.

Hoe ga je om met de belangen van de mensen die in aanraking komen met uw organisatie?

<lees meer>

Welke milieueffecten veroorzaakt je organisatie, ook in de keten, en hoe beheers je die?
<lees meer>

Bij MVO draait het niet om winst voor de aandeelhouders maar om maatschappelijke winst.
<lees meer>

AAN DE SLAG