MVO Meet & Greet bij Westplas, duurzaamste school van Aalsmeer

Op 30 september 2019 stond MVO Meet & Greet in het teken van de ‘P’ van People. Daarvoor waren we te gast bij Wellantcollege Westplas Mavo in Aalsmeer, vanaf het allereerste uur lid van het MVO Platform Aalsmeer. Niet zo gek, want de school is een vernieuwende vmbo waar maatschappelijk verantwoord denken en ondernemen hoog in het vaandel staan. Met de Business Klas van de Westplas was de link naar het bedrijfsleven snel gemaakt. Dus was de centrale vraag die tijdens deze weer goed bezochte MVO Meet & Greet voorlag: wat hebben onderwijs en bedrijfsleven elkaar te bieden op gebied van duurzaam ondernemen?

Duurzaamheid bij Wellantcollege Westplas Mavo
Vestigingsmanager Peter Lievaart ging in op de drijfveren van een onderwijsinstelling om in alle haarvaten duurzaam te willen zijn. “Leerlingen zijn de consumenten en beslissers van morgen”, zo Peter Lievaart, “en voor hen is het normaal om oog te hebben voor de effecten van massaconsumptie en massaproductie op de samenleving. Dus moeten niet zij maar wij als docenten en schoolleiding transformeren om hen gereed te stomen voor een duurzame toekomst.”  Van een vrij gesloten organisatie heeft de Westplas zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een onderwijsinstelling die focust op internationalisering, ondernemerschap en duurzaamheid. Dat maakte dat niet alleen de leerlingen, maar ook de school steeds opener en ondernemender werd. De introductie van de Business Klas in 2013 bracht bij de Westplas een sneeuwbaleffect teweeg. Duurzaam ondernemen is de norm. En die norm werd consequent doorgevoerd in de totale bedrijfsvoering. En ook hier blijkt het hoge ambitieniveau van Wellantcollege Westplas Mavo. Alleen duurzaam denken en doen is niet voldoende. Je  moet je resultaten ook meetbaar en aantoonbaar kunnen maken. Daarbij kwam de systematiek van het internationale keurmerk Eco-Schools uitstekend van pas.

Eco-Schools
Roel Opbroek van Eco-Schools Nederland gaf vervolgens uitleg over de aanpak. Eco-Schools is geen lespakket maar een leidraad voor een aanpak.  De hele school groeit mee. Duurzaamheid wordt zo ‘normaal’.  Door leerlingen bewust te maken van de problematiek rondom tien milieuthema’s daagt de werkwijze van Eco-Schools de leerlingen en docenten uit tot gedragsverandering en de schoolorganisatie tot het nemen van fysieke maatregelen in en om het schoolgebouw. Het is dus vooral een project van en voor de leerlingen. Aanjagers zijn de kanjers in het Eco-Team. De leerlingen Femke en Senne gaven voorbeelden van wat er bij de Westplas veranderde. Er kwam bijvoorbeeld een drinkwatertappunt en iedere leerling en leerkracht kreeg een dopper. Dat bespaart tonnen plastic per jaar en water is veel gezonder dan frisdrank. Er zitten watersensoren op de kranen in de toiletten, overal is LED-verlichting, vaak met bewegingssensoren, afval wordt gescheiden, PC’s en digitale schoolborden gaan niet op standby maar uit, buiten zijn er gezellige zitjes gemaakt door de leerlingen, er komen zonnepanelen en een buitenleslokaal en het schoolplein krijgt nog een groene metamorfose. En natuurlijk zijn school en buitenruimte rookvrij.

Wellant College Westplas Mavo was de eerste school in Aalsmeer die de groene vlag van Eco-Schools mocht voeren, de hoogste onderscheiding en hét bewijs dat aan alle criteria wordt voldaan. Recent werd na een uitgebreide externe inspectie de groene vlag voor de tweede keer uitgereikt. Iets om bijzonder trots op te zijn! Zusje Wellantcollege De Groenstrook heeft inmiddels zijn eerste groene vlag in de wacht gesleept. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Business Klas
De introductie in 2013 van de vakoverstijgende Business Klas  was de drijvende motor voor de transitie van de Westplas naar een duurzame onderwijsinstelling. Docent Economie Ronald Pordon was er vanaf het eerste moment bij:  “Leerlingen maken kennis met de beginselen van ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het blijft niet bij theorie. Het geleerde wordt gelijk in de praktijk gebracht. De begeleiders hebben geen rol als docent maar meer als coach of adviseur.” De leerlingen gaan echt ondernemen met een lening van aandeelhouders, een echte bankrekening en een officiële boekhouding. Learning by doing! Ook komen er geregeld gastsprekers uit het bedrijfsleven langs en gaan ze op bedrijfsbezoek.

Ook voor de gasten van de MVO Meet & Greet bleef het die middag niet bij theorie. In vier groepen werden de ondernemers door leerlingen meegenomen op een tour door de school en het buitenterrein. Niets bleef onbesproken en  met legio voorbeelden lieten Nikki, Roos, Mila en Senne zien hoe duurzaamheid bij de Westplas wordt ingevuld.

Westplas meets Malawi
Bijzonder vermeldenswaardig is het project Westplas meets Malawi, onderdeel van het internationaliserings- en burgerschapstraject. In februari deed de Westplas mee aan een uitwisselingsproject van Stichting Edukans en reisden docent Dorine Ros samen met leerlingen Jade (vierde klas) en Jonas (tweede) af naar een school in Malawi. Hun doel was om daar te helpen met beter onderwijs de kansen van kinderen op een goede toekomst te vergroten. “Het project is ontstaan uit onze themaweek Gezond Verstand,” legt aardrijkskundedocent Dorine Ros uit. “We willen leerlingen bewust maken van de wereld. Ze moeten verder kijken dan alleen Aalsmeer. En wij kunnen op onze beurt weer meehelpen met kennis en sponsoring in zo’n arm land als Malawi.” De video die de leerlingen in Malawi maakten en hun verhalen maakten diepe indruk op de aanwezige ondernemers.

Duurzaamheidsmonitor Aalsmeerse economie
Bij de alcoholvrije borrel met duurzame hapjes werd nagepraat over wat onderwijs en bedrijfsleven elkaar te bieden hebben en van elkaar nodig hebben om de transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te kunnen versnellen. De concrete vraag van de Westplas was: stageplaatsen. En bedrijven die hun deuren willen openzetten voor de leerlingen om te kunnen zien hoe duurzaam ondernemen in het ‘echt’ vorm krijgt. Maar ook om bedrijven met kritische vragen uit hun normale denkpatronen te halen. De eerste matches werden gelijk gemaakt. En ook kreeg het plan van het MVO Platform Aalsmeer voor een Aalsmeerse duurzaamheidsmonitor vaste vormen: met de systematiek van Eco-Schools de leerlingen van de Westplas in bedrijven laten peilen hoe het staat met duurzaam ondernemen en hoe groen de Aalsmeerse economie is.

Mede dank zij de perfecte organisatie en de sterke inhoudelijke focus op duurzaam ondernemen was het was een bijzonder geslaagde MVO Meet & Greet waarvoor wij Wellantcollege Westplas Mavo en in het bijzondere de leerlingen bijzonder dankbaar zijn.

Zie ook:

 

Ondernemen met minder plastic

Bron: kvk.nl; Herlinda Blokker, 2 juli 2019

Minder plastic produceren, slimmer ontwerpen en beter recyclen. Daar zet het Plastic Pact dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven sloot met meer dan 70 organisaties op in. Ondernemen met minder plastic is de toekomst en biedt veel kansen. Iets voor jou? 5 manieren op een rij.

De afgelopen 50 jaar nam het gebruik van plastics een enorme vlucht. Jaarlijks produceren we miljoenen tonnen aan plastic voor tal van producten. Plastic is een nuttig en veelzijdig materiaal, maar ook zeer belastend voor het milieu. De deelnemende partijen aan het Plastic Pact zoals supermarkten, plastic-producenten, milieuorganisaties, recyclers en financiële instellingen spraken 4 concrete doelstellingen af. In 2025 moeten alle producten en verpakkingen volledig zijn gemaakt van recyclebaar plastic. Het recyclen moet omhoog. En alle plastic producten voor eenmalig gebruik moeten in 2025 voor 35% bestaan uit gerecycled plastic.

5 manieren om te minderen met plastic

  1.  Kies voor duurzame alternatieven

Ga in gesprek met je leverancier over duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld plastic dat niet gemaakt is van fossiele brandstoffen zoals aardolie, maar uit natuurlijke producten zoals zetmeel. Er komen steeds meer duurzame alternatieven op de markt. Moonen Packaging kwam bijvoorbeeld met composteerbare koffiebekers gemaakt van rietsuiker. Straw by Straw van Ev Liu, een van de duurzame koplopers van Nederland, lanceerde milieuvriendelijke rietjes gemaakt van graanstengels.

  1. (Nog) geen alternatief? Doe het met minder

Niet voor alle soorten plastics zijn al duurzame alternatieven voorhanden. Kijk dan of er varianten zijn die het milieu minder belasten. Zoals Kivo Plastic Verpakkingen deed door de dikte van het plastic in hun verpakkingen te verminderen. Dunnere folies betekent minder grondstofverbruik en afval.

In de voedingssector zijn alternatieven nog lastig te vinden. Plastic is ideaal om voedsel in te bewaren. Het laat geen lucht- en vocht door. Glas als alternatief is niet erg gebruikersvriendelijk. Ook daar zie je alternatieven, die minder plastic gebruiken. Zoals een nieuwe vleesverpakking die voor het grootste gedeelte uit karton bestaat maar nog is afgedekt met plastic folie. Voordeel van deze verpakking is dat het plastic makkelijk van het karton is te scheiden. De afzonderlijke materialen zijn eenvoudig apart te recyclen.

  1. Recycling, inzamelen en hergebruiken

Van plastic afval weer nieuwe grondstoffen maken. Het gebeurt al sinds jaar en dag. Zo recyclet Omefa het plastic dat Nederlandse huishoudens inzamelen via Plastic Hero, tot kunststof. Internationaal gezien doet Nederland het goed. Uit cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat in 2017 we 50% van alle op de markt gebrachte kunststof verpakkingen recycleden. Met dat percentage ligt Nederland al ruim voor op de Europese doelstelling van 22,5%.

Recyclen is overigens niet altijd makkelijk. In één product zitten vaak verschillende plastics, die we niet goed kunnen scheiden. Het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) in Heerenveen wil hier verandering in brengen. Dit centrum werkt aan het verbeteren van technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen.

  1. Re-use: verzin een andere toepassing

Als er dan toch plasticafval is, doe er dan iets nuttigs mee. Recycled Island Foundation maakt met het gevangen zwerfvuil uit de Maas, een soort drijvend park. De drijvende groenstructuren trekken flora en fauna aan, en geven zo de haven een groener karakter. En onderneemster Jenny Netten ontwikkelde de zogenaamde Soepjurk, gemaakt van plastic flessen.

  1. Afval als grondstof

Bij het ontwerp van het product al nadenken over toekomstig hergebruik. Ofwel circulair ontwerpen. Dat deden ze bij Dopper. Oprichter Merijn Everaarts wil mensen inspireren om zo min mogelijk plastic afval te produceren. Zijn doel: de petfles de wereld uit. Dit kost geld, daarom verkoopt Dopper duurzame flessen die je hervult met kraanwater. De verkoop van producten vormt de basis voor alles wat hij verder met zijn bedrijf doet. En eerder genoemd bedrijf Moonen Packaging ontwikkelde samen met een afvalverwerker een verzamelsysteem. Zij halen de duurzame koffiebekers op en verwerken het milieuvriendelijk. De afvalverwerker zet dit weer om tot biogas en compost. Deze grondstoffen vormen weer de basis voor nieuwe producten. Hiermee is de cirkel rond. Afval als grondstof.

 

Overheid helpt bedrijven bij afvalloos ondernemen

Foto: Lex van Lieshout

Bron: RVO, 18 februari 2019

Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering van hun plannen. Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven vanaf woensdag 13 februari 2019 de handen ineen. Dit gebeurt met het Versnellingshuis Nederland circulair!

Het Versnellingshuis Nederland circulair! moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken. Dit nieuwe huis is een loket waar circulaire ondernemers, financiers en de overheid om tafel kunnen zitten om samen circulaire projecten te realiseren. En werken ze aan concrete doorbraakprojecten, zoals een proeffabriek voor de chemische recycling van plastic en een fabriek voor recycling van textiel.

Als partner van het MVO Platform Aalsmeer verzorgde Freek van Eijk, directeur van Nederland circulair! in november 2018 de workshop Circulaire Economie tijdens de Dag van de Ondernemer. Binnenkort zullen we Nederland Circulair bij een van onze netwerkbijeenkomsten uitnodigen om verder met de Aalsmeerse ondernemers te verkennen hoe zij de kansen om circulair te ondernemen kunnen benutten en wat het Versnellingshuis Nederland circulair! daarin kan betekenen.

Overigens is de volgende MVO Meet & Greet op 25 maart 2019 bij de Meerlanden helemaal gewijd aan afval = grondstof. Voor info en aanmelden klik hier.

Lees hier het volledige artikel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en meer info over het Versnellingshuis Nederland circulair!

MVO Meet & Greet 14 januari 2019: volle bak bij Groenland

De landelijke Week van de Circulaire Economie was een mooie aanleiding voor een bedrijfsbezoek van het MVO Platform Aalsmeer aan Groenland B.V. Het bedrijf met merken als Celieplant, Bouquetnet, Bloominess en Greenpackers is tot in de puntjes circulair. Gebruikte grondstoffen worden óf hergebruikt óf gerecyled. De strakke gloednieuwe gebouwen zijn gemaakt van demontabele en herbruikbare bouwmaterialen. 4.800 zonnepanelen op het dak leveren meer dan 1,1 Megawatt aan stroom en zorgen voor 75% van de energiebehoefte van beide bedrijfspanden. De warmte die vrijkomt bij het koelen, verwarmt de kantoren. Afval wordt weer grondstof. Zo maakt de Meerlanden van al  plantenafval biogas en al het gebruikte plastic wordt omgesmolten tot korrels voor nieuwe producten. Afvalwater van bloemen die van de veiling komen wordt gezuiverd en gebruikt om de toiletten mee door te spoelen. En de boeketten gaan in emmers gevuld met gefilterd regenwater en op precies de juiste temperatuur op weg naar de klanten. Zo ga je toch net even anders deze tegen boeketjes aankijken. Genoeg ideeën die makkelijk in andere bedrijven toegepast kunnen worden.

Grote belangstelling
De grote belangstelling van plaatselijke ondernemers om eens te horen en te zien hoe het er bij zo’n circulaire onderneming aan toe gaat onderstreept dat de MVO Meet & Greet bijeenkomsten voorzien in een duidelijke behoefte. Het was volle bak in de grote vergaderzaal van Bouquetnet en Celieplant. Voor collega-ondernemers  een kijkje achter de schermen kregen in het nieuwe bedrijfspand aan de Japanlaan, liet algemeen directeur en oprichter John Celie een informatief filmpje over zijn bedrijf zien en deelde hij zijn visie op duurzaamheid en circulair ondernemen. 25 jaar geleden met niets begonnen en nu een bedrijf waar jaarlijks veertig miljoen kleine en grote boeketten het pand verlaten naar o.a. tankstations, supermarkten en grote bloemistenketens in Europa. Tijdens het rondje door het enorme bedrijf wees Celie op tal van duurzame innovatieve oplossingen die kostenbesparend zijn en rekening houden met mens en milieu.

Welzijn van de mens
Een prettig werkklimaat en het welzijn van de mens zijn belangrijke aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij Groenland vindt men het belangrijk dat alle medewerkers gezond en fit blijven en daar hoort ook goed bewegen bij! In een prachtige geoutilleerde fitnessruimte krijgen de werknemers de gelegenheid met een personal coach van Kaizen Gym te trainen. En omdat voeding een belangrijke rol speelt bij de gezondheid en conditie van de mens, wordt ook daar binnen het bedrijf goed opgelet. ‘Het is ongelooflijk wat wij hiermee al hebben bereikt. Wij kennen hier nauwelijks ziekteverzuim en de werksfeer is zodanig dat er ook nauwelijks verloop is binnen het personeel. Integendeel…. jonge goed opgeleide mensen willen hier graag komen werken.’ Het meeste personeel dat in de uitvoering werkt is afkomstig uit Polen. Om deze mensen – ver van huis – een gevoel van thuis te geven is mensvriendelijke veilige huisvesting belangrijk. De geslaagde short-stay-projecten van studentenhuisvesting dienden als voorbeeld voor het tussen de twee bedrijfspanden geplande migrantenhotel. En ook dat wordt een duurzaam gebouw met zonnepanelen.

Wellant College Westplas Mavo
Wellant College Westplas Mavo, een van de eerste leden van het MVO Platform Aalsmeer was ook present. Op de Westplas wappert sinds kort fier de groene vlag van het Eco School keurmerk. Docente Dorine Ros kwam met drie business class leerlingen: Laura, Monique en Jonas met een speciale missie naar deze middag. Zij hebben de opdracht een businessplan te schrijven voor een fictief bedrijf dat natuurlijk op alle fronten voldoet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En waar leer je het beste wat dat inhoud dan bij een bedriven dat die kunst beheeren! Bij voldoende potentie wordt het businessplan door de Rabobank Regio Schiphol beloond met een microcredit waarmee het bedrijfje echt kan worden opgestart. De winst gaat naar het Edukans project Malawi. Daar gaan Jonas en Jade samen met hun docente Dorine 21 februari voor veertien dagen naartoe om te kijken waar de scholen daar behoefte aan hebben. Van potloden, schriften tot school banken. Een uitgesproken kans voor de Aalsmeerse bedrijven om gul te doneren aan dit geweldige project van hun lokale school.

Geanimeerde afsluiting

Zoveel werd wel duidelijk deze middag. De wil om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen leeft in Aalsmeer. Bij de borrel sloot John Celie de middag af met de volgende woorden: ‘Mens en Milieu staan in dit bedrijf voorop. Ik ben zeker geen geitenwollen sokken jongen, ik heb alleen een hekel aan teveel betalen en de wereld uitbuiten en daarom ben ik gaan zoeken naar andere wegen.’ Mede-organisator van de middag, commercieel directeur Peter Janmaat – zeker net zo bevlogen als John Celie – kwam nog net op tijd terug van een zakenreis naar Duitsland om de geanimeerde afsluiting mee te pikken.

Save the date
Op 25 maart aanstaande is de Meerlanden gastbedrijf van de volgende MVO Meet & Greet van het platform. Dat bedrijf is in de afgelopen jaren getransformeerd van afvalbedrijf tot grondstoffenregisseur met als motto ‘Samen sneller circulair’.

Met dank aan Janna van Zon

Circular Award 2019

De belangrijkste data:
Tot 25-01-2019 – Inschrijving
26-01-2019 tot 15-02-2019 – Voorselectie en nominatie finalisten
2e helft februari 2019 (exacte datum volgt) – Bekendmaking finalisten
21-02-2019 – Finale en uitreiking circulaire trofee door staatssecretaris Stientje van Veldhoven

U kunt zich hier inschrijven:
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/circular-awards/

Nederland Circulair! organiseert in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie de Circular Awards 2019. Een zoektocht naar de meest iconische circulaire projecten, producten, ondernemingen en publieke instellingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangt een Circular Award 2019?

Het MVO Platform Aalsmeer roept circulaire ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart op zich in te schrijven voor deze prestigieuze award. Laat het ons weten als u belangstelling heeft.

Circular Awards 2019: Privaat en publiek
Dit jaar worden er twee hoofdprijzen uitgereikt: een voor publieke en een voor private organisaties. Het aanleggen van een circulaire snelweg is nou eenmaal iets anders dan een circulaire wasmachine. Op deze manier kunnen circulaire projecten toch zo goed mogelijk met elkaar vergeleken worden. Daarvoor zijn ook nog subcategorieën toegevoegd.
Onder publieke organisaties vallen alle gemeentes, provincies en waterschappen in Nederland. Alle overige circulaire helden schrijven zich in onder de categorie privaat.

Criteria
Wat is een iconisch circulair project? De vier kenmerken van een iconisch circulair project zijn:
Circulariteit: Maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen; minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen; circulair op het vlak van product, technologie én businessmodel;
Schaalbaarheid: Grote impact of potentie hiervoor; opschaalbaar naar rest van Nederland en daarbuiten; duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst;
Samenwerking: Projecten op regio-, sector-, ketenniveau of verder; samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit allerlei disciplines;
Businessmodel: Financieel gezond businessmodel; geen (structurele) behoefte aan subsidie.

Welke procedure leidt tot de verkiezing van de Circular Awards 2019?
Categorieën: Voor de private projecten en ondernemingen zijn er vijf categorieën gelinkt aan de vijf tafels van het Grondstoffenakkoord. Dit zijn Consumptiegoederen, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Bouw. Bij de publieke instellingen wordt er onderscheid gemaakt tussen projecten van gemeentes, provincies en waterschappen.
In aanmerking: Zowel projecten, producten, diensten als gehele organisaties komen in aanmerking. Denk verder aan de belangrijke rol die publieke partijen spelen als verbinder, facilitator en aanjager om hun inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden hebben te motiveren. Alle soorten circulaire projecten zijn welkom.
Aanmelding: Initiatiefnemers en medewerkers kunnen online het aanmeldformulier invullen. Alle aanmeldingen zijn namens Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer (Het Groene Brein) en Frans van der Groen (MVO Nederland).
Inschrijftermijn: De inschrijving is geopend van 17 september 2018 tot en met 25 januari 2019.
Vakjury: Er worden twee vakjury’s samengesteld: één voor de Circular Award Business en één voor de Circular Award Public. De vakjury’s bestaan uit experts op het vlak van de circulaire economie. De vakjury wordt voorgezeten door prof. dr. Jacqueline Cramer.
Besluitvorming: Nederland Circulair! maakt een voorselectie van drie tot vijf inzendingen per categorie. De vakjury kiest uit deze voorselectie op basis van de vier criteria de beste inzending per categorie. Tijdens de finale pitchen de finalisten (vijf voor de Circular Award Business, drie voor de Circular Award Public). De vakjury’s kiezen samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Award Business en één totaalwinnaar voor de Circular Award Public.
Prijs: De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. Daarnaast mag de totaalwinnaar van de Circular Award Business een jaar lang de unieke circulaire trofee in huis voeren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse werkconferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 21 februari 2019.