Activiteiten

Nog nooit was het zo belangrijk om serieus aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen, het zoeken naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. In de strijd tegen klimaatverandering en in het kader van de energie- en warmtetransitie legt de overheid bedrijven steeds dwingender regels op om te verduurzamen. Klanten en stakeholders hechten er steeds meer waarde aan. En – heel urgent– de geopolitieke situatie leidt tot een enorme kostenstijging van fossiele energie, een extra impuls om de eigen ecologische voetafdruk stevig te verlagen en de energiehuishouding van het bedrijf grondig op te schudden om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen drastisch te verlagen.

Voor het MVO Platform Aalsmeer redenen te over om bedrijven en organisaties op weg te helpen met leerzame en inspirerende netwerkbijeenkomsten, kennissessies die je verder brengen en de al lang en door corona alsmaar weer in de ijskast gezette 2e grote Conferentie Duurzaam Ondernemen in Aalsmeer.

Dit hebben we de komende tijd voor u in petto: