Aanmelding donateur

Ik maak het bedrag over op IBAN NL78RABO0331174499 t.n.v. Stichting MVO Platform Aalsmeer. Ik verwacht geen tegenprestatie.