25 maart 2019 MVO Meet & Greet bij Meerlanden

Wanneer       : maandag 25 maart 2019
Hoe laat        : van 16.00 uur tot 18.30 uur
Waar              : Meerlanden, Aarbergerweg 41, Rijsenhout
Aanmelden : klik  hier

De netwerkbijeenkomsten van het MVO Platform Aalsmeer onder de noemer MVO Meet & Greet vallen in de smaak gezien de grote opkomst bij de bedrijfsbezoeken aan duurzame koplopers. Op 25 maart 2019 zijn wij te gast bij Meerlanden. Dé kans om bij dit bijzondere bedrijf in de keuken te kijken, van elkaars ervaringen te profiteren, contacten te leggen en ideeën op te doen voor circulair ondernemen in jouw bedrijf.

In de transitie naar een circulaire economie speelt Meerlanden een voortrekkersrol in Aalsmeer en de overige acht aandeelhoudende gemeenten. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Meerlanden heeft zich ontwikkeld van traditionele afvalinzamelaar naar grondstoffenregisseur. Om die positie te versterken is samenwerking met gemeenten, partners uit het bedrijfsleven, universiteiten en bewoners cruciaal. Kringlopen kunnen we immers niet alleen sluiten. Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten eindeloos worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.”

Wist je bijvoorbeeld dat Meerlanden een groene energiefabriek is? Al ons organisch afval wordt daar omgezet in vijf nuttige producten: groengas, CO2 en warmte voor de glastuinbouw, compost voor je tuin en water voor het schoonmaken van onze wegen. Het overige afval van huishoudens en bedrijven wordt zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. En wist je dat Meerlanden de eerste in de regio en een van de eersten in Nederland is die ook zakelijk plastic gescheiden inzamelt?

Kom op 25 maart ook naar Meerlanden en ervaar welke rol jouw bedrijf in de grondstoffenketen kan spelen én er zelf van kan profiteren. En uiteraard komt ook aan bod hoe je je inspanningen meetbaar en aantoonbaar kunt maken.

Jij komt toch ook? Het is een goede tijdsinvestering want duurzaamheid loont! Laat het ons snel weten, zodat we een plaats voor je kunnen reserveren.

Is deze bijeenkomst wellicht ook interessant voor een collega ondernemer in Aalsmeer of Kudelstaart? Stuur de uitnodiging gerust door!

Voor de liefhebbers (bron Meerlanden):  

Op 14 januari jongstleden waren we te gast bij Groenland B.V. Lees hier het verslag.

Tot 25 maart!

MVO Platform Aalsmeer