Circular Award 2019

De belangrijkste data:
Tot 25-01-2019 – Inschrijving
26-01-2019 tot 15-02-2019 – Voorselectie en nominatie finalisten
2e helft februari 2019 (exacte datum volgt) – Bekendmaking finalisten
21-02-2019 – Finale en uitreiking circulaire trofee door staatssecretaris Stientje van Veldhoven

U kunt zich hier inschrijven:
https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/circular-awards/

Nederland Circulair! organiseert in samenwerking met het Rijksbrede Programma Circulaire Economie de Circular Awards 2019. Een zoektocht naar de meest iconische circulaire projecten, producten, ondernemingen en publieke instellingen die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wie ontvangt een Circular Award 2019?

Het MVO Platform Aalsmeer roept circulaire ondernemers in Aalsmeer en Kudelstaart op zich in te schrijven voor deze prestigieuze award. Laat het ons weten als u belangstelling heeft.

Circular Awards 2019: Privaat en publiek
Dit jaar worden er twee hoofdprijzen uitgereikt: een voor publieke en een voor private organisaties. Het aanleggen van een circulaire snelweg is nou eenmaal iets anders dan een circulaire wasmachine. Op deze manier kunnen circulaire projecten toch zo goed mogelijk met elkaar vergeleken worden. Daarvoor zijn ook nog subcategorieën toegevoegd.
Onder publieke organisaties vallen alle gemeentes, provincies en waterschappen in Nederland. Alle overige circulaire helden schrijven zich in onder de categorie privaat.

Criteria
Wat is een iconisch circulair project? De vier kenmerken van een iconisch circulair project zijn:
Circulariteit: Maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en materialen; minimale waardevernietiging van grondstoffen en materialen; circulair op het vlak van product, technologie én businessmodel;
Schaalbaarheid: Grote impact of potentie hiervoor; opschaalbaar naar rest van Nederland en daarbuiten; duidelijke en aansprekende visie voor een circulaire toekomst;
Samenwerking: Projecten op regio-, sector-, ketenniveau of verder; samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit allerlei disciplines;
Businessmodel: Financieel gezond businessmodel; geen (structurele) behoefte aan subsidie.

Welke procedure leidt tot de verkiezing van de Circular Awards 2019?
Categorieën: Voor de private projecten en ondernemingen zijn er vijf categorieën gelinkt aan de vijf tafels van het Grondstoffenakkoord. Dit zijn Consumptiegoederen, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Bouw. Bij de publieke instellingen wordt er onderscheid gemaakt tussen projecten van gemeentes, provincies en waterschappen.
In aanmerking: Zowel projecten, producten, diensten als gehele organisaties komen in aanmerking. Denk verder aan de belangrijke rol die publieke partijen spelen als verbinder, facilitator en aanjager om hun inwoners, bedrijven of andere belanghebbenden hebben te motiveren. Alle soorten circulaire projecten zijn welkom.
Aanmelding: Initiatiefnemers en medewerkers kunnen online het aanmeldformulier invullen. Alle aanmeldingen zijn namens Nederland Circulair! in beheer van Mark Beumer (Het Groene Brein) en Frans van der Groen (MVO Nederland).
Inschrijftermijn: De inschrijving is geopend van 17 september 2018 tot en met 25 januari 2019.
Vakjury: Er worden twee vakjury’s samengesteld: één voor de Circular Award Business en één voor de Circular Award Public. De vakjury’s bestaan uit experts op het vlak van de circulaire economie. De vakjury wordt voorgezeten door prof. dr. Jacqueline Cramer.
Besluitvorming: Nederland Circulair! maakt een voorselectie van drie tot vijf inzendingen per categorie. De vakjury kiest uit deze voorselectie op basis van de vier criteria de beste inzending per categorie. Tijdens de finale pitchen de finalisten (vijf voor de Circular Award Business, drie voor de Circular Award Public). De vakjury’s kiezen samen met het publiek één totaalwinnaar van de Circular Award Business en één totaalwinnaar voor de Circular Award Public.
Prijs: De hoofdprijs bestaat primair uit eer en exposure. Daarnaast mag de totaalwinnaar van de Circular Award Business een jaar lang de unieke circulaire trofee in huis voeren. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse werkconferentie Circulaire Economie van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie op 21 februari 2019.

 

Succesvolle Workshop Circulaire Economie

Op 16 november jl., op de Dag van de Oondernemer, organiseerde de gemeente Aalsmeer samen met Nederland Circulair!, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer een introductiebijeenkomst Circulaire Economie. De setting was ook circulair, het sfeervolle restaurant Zaai, kweek en Eet heeft een nieuwe bestemming gegeven aan een oude tuinders schuur, waar vroeger groenten en fruit werd gesorteerd en in veilingkisten werd gelegd om in een schuit naar de veiling gebracht te worden.

Inspiratie & Ambitie 
Wethouder Robert van Rijn deed da aftrap en gaf aan dat hij blij is met deze bijeenkomst omdat het aansluit met de wensen van de gemeente om te verduurzamen en de bewustwording van de Aalsmeerse bedrijven en de bewoners te stimuleren. Hij wees op scholing, het het belang van delen van de ervaringen van de koplopers. Hij wenst een inclusieve samenleving waarbij de arbeidsmarkt een belangrijk item is. Hij is trots op het hele grote aantal bedrijven per inwonertal in Aalsmeer.

Inleiding in circulair ondernemen

Freek van Eijk van Nederland Circulair! verzorgde met veel concrete voorbeelden, inleidingen over de basis van de circulaire economie en over nieuwe verdienmodellen waarin kansen voor verduurzaming en economie samengaan.

Hij liet de principes de revue passeren: ‘van eigendom naar gebruik’ als een belangrijke omslag, het verlengen, verbeteren en behoud van gebruik van producten en materialen: zodat uiteindelijk geen of nauwelijks meer afval ontstaat.

Hij nam het publiek mee in de mogelijkheden van circulair ondernemen. De onderliggende verdienmodellen werden besproken vanuit het concept: ‘waardebehoud bij circulair ondernemen’ (Valuehill). Hij ging nader in op de een aantal basismodellen:

 • de ketenbenadering
  • de dienst als product
  • de deeleconomie
  • verlenging van de productwaarde
  • repareren en hergebruiken

  Hij sprak over de kansen voor ondernemers zoals meer afzet, meer waarde, minder risico en minder kosten en de eerste stappen die zowel gemeenten als bedrijven kunnen zetten naar meer circulariteit.

Lokale ondernemers aan het woord

Ulla Eurich van MVO Platform Aalsmeer introduceerde de drie lokale sprekers.

Peter Janmaat, commercieel directeur bij Groenland b.v. deelde met trots de investeringen in duurzame nieuwe gebouwen met o.a. 2000 zonnepanelen op het dak. Ze beregenen met regenwater en hergebruiken zowel water als zes aandere afvalstromen. Het bedrijf is 100% groen. Ze kopen direct bij de kweker, en besparen fors op verpakkingsmateriaal en vervoersbewegingen.
Toekomst plannen bestaan uit meer zaken doen met biologische kwekers en ook sturen op vermindering van pesticiden gebruik. In het kader van gezond leven, hebben ze een betaald sportuur in hun eigen inpandige sportschool, op kosten van het bedrijf voor al het personeel, en als nevenactiviteit een bijenkolonie.

Harry Stokman van Direct Current heeft zich samen met collega’s op de inzet van wisselstroom gestort zowel in Nederland als daarbuiten.  Alle normale machines, computers en bijna alles waar een stekker aan zit werkt op gelijkspanning. Een meer structurele inzet op gelijkstroom is een must en kan in efficiency en materialenperspectief heel veel opleveren.

Bedrijven zoals Daimler, Sony, Samsung, ABN Amro maar ook de TU Delft hebben deze transitie in projecten reeds omarmd. Het gebouw Circle van ABN AMRO aan de Zuid As is een mooi gelijkstroom paradepaardje. Direct Currecnt zou graag aan de slag gaan met de lokale veiling.

Gerard Winkels, manager duurzaameheid van de Loogman Groep was de derde lokale spreker
De Loogman groep is bekend van zijn wasstraten en tankstations en heeft bijna 300 man in dienst. Zij zijn grootverbruiker van water en Electra, vandaar dat zij grondwater gebruiken en hergebruiken middels een osmose installatie. De was secties zijn duurzamer gemaakt door ze per sectie in het programma aan en uit te schakelen op sensoren, zodat ze niet nutteloos energie verspillen in het was proces. Het bedrijf is duurzaam gecertificeerd, en daar zijn ze trots op.ook hier wirden binnenkort 286 zonnepanelen op het dak geplaatst.

Lokale kansen en uitdagingen 

De presentaties gaven aanleiding tot discussies en het delen van ambities. Connie van Vliet en Freek van Eijk van Nederland Circulair! Inventariseerden de meningen.

Samenwerking is belangrijk en zowel gemeente Aalsmeer, het MVO platform Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer willen verder met dit thema en ondernemers met elkaar verbinden.

Kan er i.s.m. de Meerlanden meer gedaan rondom afvalstromen zoals hout en plastic?

Kan er een nog betere aansluiting gezocht worden met de kennisinstellingen en scholen op het thema circulariteit zoals het Wellant college of InHolland? Bedrijven zoeken jonge ICTers, en hogescholen zoeken stageplaatsen.
De bloemenveiling Flora Holland is een belangrijke werkgever en keten partner waarmee ook circulaire projecten gedaan kunnen worden. Direct Current ziet laaghangend fruit voor gelijkspanningsprojecten in Aalsmeer.

De gemeente staat open voor vervolgsessies. Een circulaire scan zoals die in Amstelveen is gedaan, zou mogelijk ook voor Aalsmeer gedaan kunnen worden.

Freek van Eijk en Connie van Vliet gaven nog inzicht in de werkwijze van NederlandCirculair! en hoe daarop aangesloten kan worden. Een van de platforms waar die praktijkvoorbeelden zeker moeten terugkomen is www.circulairondernemen.nl, de plek voor kennisuitwisseling van Nederland Circulair! met actuele informatie over evenementen, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen. Ook wezen ze op de sessies van CIRCO, circulair design als start voor ondernemerschap: http://www.clicknl.nl/design/circo/

Tijdens de pauzes en na afloop werd er zichtbaar genetwerkt. Een sessie die voor herhaling vatbaar is voor een concrete verdiepingsslag.

Met dank aan: