Grote opkomst eerste MVO Meet & Greet  bij Loogman

De eerste MVO Meet & Greet, die om 29 oktober 2018 plaatsvond bij de Loogman Groep, is een feit. Met een opkomst van meer dan 25 ondernemers was het een groot succes. Ger Loogman was gastheer van deze eerste Meet & Greet die  het  MVO Platform Aalsmeer organiseerde. De ondernemers kregen een rondleiding bij Loogman in Aalsmeer. Zij konden zo met eigen ogen zien hoe Loogman duurzaam ondernemen in de praktijk brengt. Met name het gebruik van energie en water zijn speerpunten. Loogman heeft veel werk gemaakt van het schoonmaken van het auto waswater: “de verwachting is dat we zover komen dat het gebruikte waswater vrijwel drinkbaar is” aldus Ger Loogman is zijn presentatie.

Naast de rondleiding gaf het bedrijf Smarttrackers een demonstratie van het CO2 Management systeem dat zij i.s.m. Cor Millenaar ontwikkelden. Het systeem geeft veel inzicht in de CO2 footprint van je bedrijf. Een geweldig monitoring systeem waarmee, indien gezamenlijk opgepakt,  Aalsmeer aantoonbaar de gemeente met de minste milieubelasting kan zijn.

Tijdens de netwerkborrel waren de reacties van de ondernemers zeer positief. Er werd druk met elkaar gesproken en kennisgemaakt rondom dit belangrijke thema.

Cor Millenaar B.V. , De Vries Scheepsbouw, Groenland B.V. en de Loogman Groep vormen samen de kopgroep van het MVO Platform Aalsmeer. Het is een platform waar ondernemers elkaar inspireren, ervaring en kennis uitwisselen en elkaar op weg helpen met duurzaam ondernemen.

De volgende netwerkbijeenkomst van het MVO Platform Aalsmeer, de MVO Meet & Greet vindt in maart 2019 plaats bij Groenland B.V. in Aalsmeer.