Westplas Mavo ondersteunt MVO Platform Aalsmeer

Met een speciale pagina op hun website maakte Wellant College Westplas Mavo recent duidelijk trotse partner te zijn van het MVO Platform Aalsmeer. En dat is niet zo maar. Want op deze bijzondere school in Aalsmeer wappert sinds 2016 de groene vlag die laat zien dat de Westplas ‘Eco-School’ is.

Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Inmiddels zijn er in Nederland 91 deelnemende scholen waarvan er 21 een groene vlag hebben. 

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De Eco-Schools aanpak biedt een structuur om een moeilijk begrip als duurzaamheid op te nemen in de lessen. Door leerlingen bewust te maken van de problematiek rondom tien milieuthema’s daagt de werkwijze van Eco-Schools de leerlingen en docenten uit tot een gedragsverandering en de schoolorganisatie tot het nemen van fysieke maatregelen binnen het schoolgebouw. Het is dus vooral een project van en voor de leerlingen.

Iets om trots op te zijn! Als partner van het MVO Platform Aalsmeer gaan de leerlingen van de Westplas Mavo ongetwijfeld een waardevolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van bedrijven en organisaties in Aalsmeer e.o.

Foto’s: boven de ‘duurzame’ leerlingen van de Westplas Mavo en onder Ronald Pordon, drijvende kracht achter het Eco-School programma van de Westplas, bij de oprichting van het MVO Platform Aalsmeer op 28 juni 2018.

Energielabel C verplicht voor kantoren

De overheid heeft aangekondigd dat ieder kantoor groter dan 100 vierkante meter in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan de helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid.

Een beter energielabel kan worden bereikt met isolatie van het pand en de overstap naar een duurzame klimaatinstallatie. Ook zonnepanelen dragen bij een een betere energieprestatie van het gebouw. En met deze maatregelen zijn kosten te besparen. De investering is in de regel binnen enkele jaren terugverdiend.

Het MVO Platform Aalsmeer wil naar behoefte voor bedrijven en organisaties  collectieve inkoopprojecten organiseren. Te denken valt aan:

  • een maatwerkadvies incl. business case en investeringsplan;
  • gebouwisolatie;
  • duurzame installaties;
  • zonnepanelen.

Neem bij belangstelling contact op met het MVO Platform Aalsmeer.

Meer informatie over de overheidsplannen rond verbetering van de energieprestatie van kantoorgebouwen vindt u op de website van RVO. Daar is ook de Energiebespaarverkenner Kantoren te downloaden die die snel een globaal overzicht van bespaaropties geeft.